Arkitekttegnet hus fra Aalborg

Arkitekttegnet hus for private bygherrer

Når drømmegrunden er fundet, behøver I blot kontakte arkitektfirmaet rottbøll & partners, så vil vi guide jer sikkert igennem byggeprocessen. Med et arkitekttegnet hus får I medindflydelse fra start, og I kan løbende komme med ønsker og ændringsforslag, så I til sidst står med et unikt hus – drømmehuset.

Ud over medindflydelse gennem hele processen er værdien af et arkitekttegnet hus også større end et typehus, og I kan dermed se frem til en større fortjeneste, når det arkitekttegnede hus skal sælges.

Vi hjælper jer sikkert gennem processen med jeres arkitekttegnede hus

For mange er et byggeprojekt den største investering i livet, og derfor er det vigtigt med seriøs og kompetent arkitektrådgivning. Når I får et arkitekttegnet hus fra arkitektfirmaet rottbøll & partners i Aalborg, får I et gennemprøvet forløb, som sikrer jer tryghed og ro.

Vi starter altid med et idémøde, hvor vi sammen drøfter jeres drømme, ønsker og behov, inden vi udarbejder et skitseforslag til det arkitekttegnede hus, så I får det bedst mulige beslutningsgrundlag for at iværksætte byggeprojektet.

I skal kun glæde jer til jeres arkitekttegnede hus

Der er mange beslutninger i forbindelse med et byggeprojekt, men med et arkitekttegnet hus fra rottbøll & partners arkitektfirma i Aalborg kan I trygt læne jer tilbage og glæde jer til drømmehuset. Vi udarbejder målfaste tegninger, energiberegninger og andet nødvendigt materiale og indhenter alle godkendelser hos de relevante myndigheder.

Vi indhenter også tilbud fra entreprenører – gerne lokale – og indgår aftaler med de valgte entreprenører hvad angår pris, kvalitet og tidsplan.

rottbøll & partners arkitektfirma varetager efterfølgende opgaven som byggeleder og sørger for, at arbejdet med jeres arkitekttegnede hus kører problemfrit og afleveres fejlfrit og til tiden.

Kontakt rottbøll & partners arkitektfirma i Aalborg og hør om jeres mange muligheder med et arkitekttegnet hus.

Processen

Første fase begynder med et uforpligtende møde, hvor vi kan have en overordnet drøftelse af dine ønsker og behov. Derudover snakker vi også om forventningerne til projektet, økonomi og tidsplan. rottbøll & partners kan på baggrund af dette første møde ofte klart give besked om projektet kan realiseres indenfor budgettet og dine forventninger med mere. Idémødet varer typisk 1-2 timer. Bagefter det første møde kan vi i fællesskab vurdere, om der er grundlag for at gå videre til skitsefasen.

Formålet med denne fase er, at du, som bygherre, får et overblik over projektet og dermed et egentlig beslutningsgrundlag for at iværksætte byggeprojektet. rottbøll & partners udarbejder et eller flere skitseforslag, der viser hvordan det pågældende byggeri vil fremstå. Vi arbejder ud fra en integreret designproces, hvilket betyder at vi allerede i denne fase indarbejder tekniske aspekter som konstruktioner, vinduesorientering og energiforbrug i projektet. Vi arbejder målrettet med at optimere hele processen. Det er med til at holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med kvaliteten. Denne fremgangsmåde gør os til konkurrencedygtige arkitekter.

Formålet med denne fase er at få myndighedernes godkendelse – byggetilladelse – til det pågældende projekt. rottbøll & partners udarbejder målfaste tegninger, energiberegninger og andet nødvendigt materiale til at få alle godkendelser. Vi varetager alt korrespondance mellem myndigheder og dig. Selvfølgelig er det dine interesser vi varetager. Mens projektet er under behandling hos myndighederne, udarbejder vi det nødvendige materiale til at indhente de relevante tilbud fra entreprenører. Det vil typisk være en lokal entreprenør eller én efter dit eget ønske.

Formålet med denne fase er at indgå aftaler med de valgte entreprenører hvad angår pris, kvalitet og tidsplan. rottbøll & partners udarbejder højt detaljerede materialer i form af detaljetegninger, materialer, arbejdsbeskrivelser, energiberegninger og tidsplan. Dette sikrer at du får den rigtig pris fra entreprenørerne. Der udarbejdes enten hovedentreprise- eller fagentreprisekontrakter mellem dig og entreprenøren, der stiller garanti. Herefter kan byggeriet påbegyndes.

Formålet med denne fase er at få projektet gennemført i samarbejde med den valgte entreprenør. rottbøll & partners varetager opgaven som byggeleder. Vi styrer tidsplanen og kvalitetssikringen. Det vil sige, at vi holder byggemøder med den pågældende entreprenør og fører tilsyn med byggeriet, samt afklarer eventuelle spørgsmål, der måtte opstå undervejs. Vi varetager også din økonomi under projektet. Det gør vi ved at føre tilsyn med at aftalte opgaver er udført ordentligt og til tiden, før du betaler selve fakturaen for udført arbejde fra entreprenøren. Vi aftaler desuden en gennemgang af byggeriet ved aflevering. Her kan vi, i samarbejde med dig, påpege eventuelle fejl og mangler, som skal udbedres, før byggeriet kan betragtes som udført. Efter byggeriets afslutning indhenter vi den nødvendige dokumentation for byggeriets gennemførelse, som er lovpligtig for at færdigmelde byggeriet, samt alle mangler for tekniske installationer. Rottbøll & Partners indkalder, efter aftale, boligejer til 1 og 5 års gennemgang af byggeriet. Hvis der på disse tidspunkter konstateres nye fejl, der stammer fra projektets gennemførelse, skal håndværkerne udbedre disse inden for garantien.

Spar penge med professionel byggerådgivning

Som bygherre står du overfor mange udfordringer og valg i forbindelse med ombygning, renovering eller lign., og ikke mindst, hvis du skal bygge et helt nyt hus. Det kan derfor være en rigtig god idé at få byggerådgivning fra en professionel.

rottbøll & partners Arkitektfirma i Aalborg tilbyder også byggerådgivning i forbindelse med alle typer af byggerier. Vi har stor erfaring med byggerådgivning til både private og professionelle.

Fejl og tid koster penge, men med byggerådgivning fra rottbøll & partners Arkitektfirma er I sikret en optimal proces, så byggeriet står færdigt til den rigtige tid og i den rigtige kvalitet.

Byggerådgivning skal forudse udfordringer

I forbindelse med vores byggerådgivning indhenter vi også gerne alle godkendelser hos de relevante myndigheder og hjælper også med sparring og gode råd i forbindelse med selvbyg.

Vores byggerådgivning har altid fokus på at forudse og løse de udfordringer, der altid opstår i forbindelse med byggeri, så I får den bedste oplevelse under hele forløbet.

Kontakt Arkitektfirmaet rottbøll & partners i Aalborg og få professionel byggerådgivning.